Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2014:4
utgivningsår 2014
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2014/fs1404.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansinspektionen