Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2014:1
utgivningsår 2014
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2014/fs1401.pdf
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Finansinspektionen