Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Mentalitet – ordlista
överordnad titel Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH
utgivningsår 2014
länk http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/BPH/Ordlista-mentalitet-A42.pdf
antal termposter 164
 
utgivare
organisation Svenska Kennelklubben