Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens insatser för riskkapitalförsörjning
dokumentnummer RIR 2014:1
utgivningsår 2014
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/18786/RiR_14_1_Riskkapitalf%C3%B6rs%C3%B6rjning_Anpassad.pdf
ställe Bilaga 1. Ordlista, s. 71–72
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen