Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En vision för konkurrenspolitiken. Med blicken mot 2020.
kortform av titel En vision för konkurrenspolitiken. Med blicken mot 2020
dokumentnummer Rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna Nr 1/2014
utgivningsår
länk http://kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/nordiska/rap_nordic_vision_svenska.pdf
ställe s. 97–98
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Konkurrensverket