Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2009:400
utgivningsår 2009
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/?bet=2009:400#K3
ställe 3 kap. Definitioner
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L6