Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riksbankens roll i samhällsekonomin
utgivningsår
länk http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Broschyrer/Rb_roll_i_samhallsekonomin_07.pdf
ställe Ordlista, s. 46–47
sekretariatskommentar Engelska termer och definitioner hämtade från översättningen:
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Sveriges riksbank