Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handlingsplan för intelligenta transportsystem
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2008/09:FPM75
utgivningsår 2009
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Handlingsplan-for-intelligenta_GW06FPM75/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet