Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden. Betänkande av utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter
kortform av titel Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:55
utgivningsår 2013
länk http://www.regeringen.se/download/2e3fb864.pdf?major=1&minor=222705&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
ställe 2.5.1 Begrepp, s. 41–45
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Socialdepartementet