Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2013:42
utgivningsår 2013
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.53b6e8e714255ed1fcc4fd9/1385713779984/2013-042.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk