Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2013:41
utgivningsår 2013
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.53b6e8e714255ed1fcc4fd4/1385713728163/2013-041.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk