Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. Främjande av effektiv värme och kyla i enlighet med bestämmelser i artikel 14 (1) i Energieffektiviseringsdirektivet.
kortform av titel Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
dokumentnummer ER 2013:24
utgivningsår 2013
länk http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/614567a5e0d449189dab00aa78275eb4/ER2013-24w.pdf
ställe Förkortningar och definitioner, s. 2
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Energimyndigheten