Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader – Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket
kortform av titel Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader
dokumentnummer ET 2013:22
utgivningsår 2013
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2800
ställe Begrepp och förkortningar som används i rapporten, s. 8–11
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Energimyndigheten