Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Energitjänster i Sverige – Statusrapport för tjänster för energieffektivisering
kortform av titel Energitjänster i Sverige
dokumentnummer ER 2013:22
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr 00-10-6567, RB Uppdrag 13
länk http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/e9be69aeda3f42ba846d5cd67de597d0/ER 2013-22_webb.pdf
ställe 1.7 Definitioner, s. 13–15; 2.1 Definition av energitjänster, s. 17–18
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Energimyndigheten