Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bioenergi från jordbruket - en växande resurs : betänkande / av Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent
kortform av titel Bioenergi från jordbruket – en växande resurs
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:36
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/19/74/1c5245b7.pdf
ställe s. 15–22
antal termposter 55
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet