Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fiskelag (1993:787)
kortform av titel Fiskelag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1993:787
utgivningsår 1993
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:787
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet