Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1991:591 t.o.m. SFS 2007:766
kortform av titel Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1991:591
utgivningsår 1991
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:591
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S8