Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020)
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2011/12:FPM27
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Europeiska-fonden-for-justerin_GZ06FPM27/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet