Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1991:980 t.o.m. SFS 2007:535
kortform av titel Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1991:980
utgivningsår 1991
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:980
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet V