Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ärendehanteringsbegrepp
utgivningsår 2013
länk
sekretariatskommentar Termerna och definitionerna utarbetades inom ramen för ett projekt inom MSB rörande ärendehanteringsbegrepp där Terminologicentrum TNC medverkade.
antal termposter 19
 
utgivare
organisation MSB