Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1991:1559 t.o.m. SFS 2007:1288
kortform av titel Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1991:1559
utgivningsår 1991
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1559
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L6