Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1993:584 t.o.m. SFS 2007:1129
kortform av titel Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1993:584
utgivningsår 1993
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:584
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet