Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kommissionens meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2011/12:FPM158
utgivningsår 2012
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Kommissionens-meddelande-om-ge_GZ06FPM158/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Utrikesdepartementet