Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1995:1570 t.o.m. SFS 2008:598
kortform av titel Lag (1995:1570) om medlemsbanker
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1995:1570
utgivningsår 1995
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:1570
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansdepartementet BE