Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2013–2017
kortform av titel Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2013–2017
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2011/12:FPM84
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Ramprogram-for-EUs-byra-for-g_GZ06FPM84/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet