Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Försvarsfastigheter i framtiden. Betänkande av Försvarsfastighetsutredningen
kortform av titel Försvarsfastigheter i framtiden
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:61
utgivningsår 2013
länk http://www.sou.gov.se/download/50f45252.pdf?major=1&minor=222642&cn=attachmentDuplicator_1_attachment
ställe 4.3 Definitioner, s. 152
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Försvarsfastighetsutredningen