Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen
kortform av titel En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2014:13
utgivningsår 2014
länk http://www.sou.gov.se/content/1/c6/23/60/54/9dcf72d8.pdf 1.3
ställe Begreppet digitalisering, s. 26–27
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Digitaliseringskommissionen