Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Biordlistan
kortform av titel
utgivningsår 2013
utgåvenr Version 2 -- 2013
länk http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/781/1/
antal termposter 177
 
utgivare
organisation Sveriges Biodlares Riksförbund
författare Jonas Eriksson