Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fossilfrihet på väg Del 1, Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik
kortform av titel Fossilfrihet på väg
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:84
utgivningsår 2013
länk www.sou.gov.se/download/ce08abc0.pdf?major=1&minor=230747&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
ställe Begrepp och förkortningar, s. 25–33
antal termposter 49
 
utgivare
organisation Regeringskansliet