Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Överskuldsättning i kreditsamhället? Betänkande av Utredningen om överskuldsättning
kortform av titel Överskuldsättning i kreditsamhället?
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:78
utgivningsår 2013
länk http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/229109
ställe Ordförklaringar, s. 293–296
antal termposter 26
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet