Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1999:1229 t.o.m. SFS 2008:1066
kortform av titel Inkomstskattelag (1999:1229)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1999:1229
utgivningsår 1999
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1999:1229
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Finansdepartementet