Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista för hållbar utveckling
utgivningsår 2013
länk http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Ordlista-for-hallbar-utveckling/
bakgrund Här förklarar vi ord som ofta kommer upp i hållbarhets- och designsammanhang och som det kan vara bra att känna till.
antal termposter 116
 
utgivare
organisation SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign