Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skattekontroll – en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning
dokumentnummer RiR 2013:12
utgivningsår 2013
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/18428/RiR_2013_12_Skattekontroll_anpassad.pdf
ställe Bilaga 3 Termer och begrepp, s. 87–89
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Riksrevisionen