Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Taxonomisk ordlista
utgivningsår 2011
länk http://www.sofnet.org/tk/ordlista/
bakgrund Ordbruket inom taxonomin är långt ifrån självklar för de som inte är insatta i ämnet. Här presenteras en kort ordlista för att underlätta förståelsen.
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Sveriges Ornitologiska Förening