Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen. Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen
kortform av titel Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:80
utgivningsår 2013
länk http://www.sou.gov.se/download/a3444706.pdf?major=1&minor=229978&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
ställe 2.3 Använda begrepp och termer
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet