Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2000:1281 t.o.m. SFS 2008:373
kortform av titel Tullag (2000:1281)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2000:1281
utgivningsår 2000
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2000:1281
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S7