Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (1994:900) om genetiskt modifierade organismer
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1994:900
utgivningsår 1994
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:554
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet