Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2003:778 t.o.m. SFS 2006:547
kortform av titel Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2003:778
utgivningsår 2003
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:778
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet