Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2004:297 t.o.m. SFS 2008:913
kortform av titel Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2004:297
utgivningsår 2004
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:297
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Finansdepartementet