Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2004:660 t.o.m. SFS 2008:9
kortform av titel Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2004:660
utgivningsår 2004
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:660
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Miljödepartementet