Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar
överordnad titel Transportstyrelsens författningssamling
dokumentnummer TSFS 2013:63
utgivningsår 2013
länk http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/TSFS-i-nummerordning/?rulenumber=2013_63
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 76
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen