Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bistånd genom svenska organisationer. En översyn av ramavtalssystemet
kortform av titel Bistånd genom svenska organisationer
dokumentnummer 2013:2
utgivningsår 2013
länk http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2013/201302.pdf
ställe 1.4 Centrala styrdokument och definitioner, s. 15
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Statskontoret