Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning i nyttorealisering
utgivningsår 2012
utgåvenr 1.0
länk http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Nyttorealisering%20officebilagor/VNR_Bilaga_1_Begrepp_0.xls
ställe Begrepp och förklaringar, s. 7–9
antal termposter 78
 
utgivare
organisation E-delegationen