Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2006:24
kortform av titel Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2006:24
utgivningsår 2006
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:24
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet