Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2013:413
utgivningsår 2013
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013413-om-kosme_sfs-2013-413/?bet=2013:413
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet