Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kameraövervakningslag (2013:460)
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2013:460
utgivningsår 2013
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kameraovervakningslag-201346_sfs-2013-460/?bet=2013:460
ställe 4 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L6