Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel ITIL ordlista och förkortningar (svensk)
kortform av titel ITIL ordlista och förkortningar
utgivningsår 2011
utgåvenr v1.0
länk http://www.profecto.se/article56910.html
antal termposter 538
 
utgivare
organisation Profecto service management