Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Genteknik som tar skruv
dokumentnummer Formas Fokuserar 18
utgivningsår 2011
länk http://www.formas.se/PageFiles/2117/Gentekniksomtarskruv_Formas_pocket.pdf
ställe Ordlista, s. 320–321
antal termposter 22
 
utgivare
organisation Formas
författare Jonas Förare (red.)