Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Återvinna fosfor – hur bråttom är det?
dokumentnummer Formas Fokuserar 19
utgivningsår 2011
länk http://www.formas.se/PageFiles/1458/%C3%85tervinnafosfor_Formas_pocket_.pdf
ställe Ordlista, s. 399–401
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Formas
författare Birgitta Johansson (red.)