Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bevara arter – till vilket pris? Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter
utgivningsår 2005
länk http://www.formas.se/PageFiles/3432/Bevaraarter_Formas_Fokuserar.pdf
ställe Ordlista, s. 236–238
antal termposter 30
 
utgivare
organisation Formas